Vastuunkantajaretriitti lokakuussa 2018

Vastuunkantajaretriitit on tarkoitettu eri seurakunnissa vastuuta kantaville henkilöille, palkatuille tai vapaaehtoisille, ja erityisesti seurakunnan johtajille.

Vastuunkantajaretriitin vierailijat tulevat New Wine -verkostoon kuuluvista seurakunnista. Tutustumme seurakuntien käytännön kokemuksiin uusista toimintamalleista, mm. vapaaehtoistyöstä, joka em. seurakunnissa on vahvaa. Kyseessä ei ole hiljaisuuden retriitti, vaikka työntekijöiden rohkaisemista ja tukemista painotetaan. Alustuksien lisäksi yhdessäololle, keskustelulle ja rukoukselle on annettu tilaa. Kielinä käytetään englantia ja suomea ja kaikki puheet tulkataan. Rohkaisemme osallistujia tulemaan retriittiin puolisoineen, vaikka yksinkin voi osallistua.

Retriitti antaa mahdollisuuden lepoon ja hengelliseen virkistymiseen, vaikka ei ole luonteeltaan hiljaisuuden retriitti. Mukana on vastuutiimi, jonka tehtävänä on alustuksien ja keskustelun lisäksi rukoilla osallistujien puolesta.

Tavoitteet

Osallistuja tuntee Jeesuksen julistaman Jumalan valtakunnan eli missionaarisen seurakunnan perustekijät, ymmärtää ulospäin suuntautuvan seurakuntatoiminnan merkityksen ja osaa suunnata seurakuntaa yhteisölliseen hengellisyyteen, Jumalan kuuntelemiseen ja kohtaamiseen, armolahjojen käyttöön ja yhteiseen rukoukseen sekä niiden tavoittamiseen, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä.

Aika ja paikka

8.–11.10.2018 Turku

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 

jukka.jamsen@evl.fi tai 0400 945 120