Tiedote yhdistyksestä

Tiedote 11.6.2018

New Wine -kesätapahtuman järjestäminen siirtyy uudelle yhdistykselle 2019

Huhtikuussa 2018 perustettiin New Wine Finland ry -niminen yhdistys, joka ottaa virallisen järjestäjän vastuun New Wine -kesätapahtumasta vuodesta 2019 eteenpäin ja muista verkoston järjestämistä tapahtumista.

Suomen New Wine -verkoston näkynä on seurakuntien ja yhteisöjen uudistuminen ja uusien yhteisöjen syntyminen kristittyjen voimaantuessa levittämään Jumalan valtakuntaa. Verkosto on järjestänyt kesätapahtumansa yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa 1990-luvun lopulta, jolloin silloiseen Santalan juhannus -tapahtumaan kutsuttiin New Wine -verkoston puhujia Englannista. Tapahtuman kasvaessa se siirrettiin vuonna 2003 Jämsän Himokselle, jolloin sen nimeksi tuli New Wine -kesätapahtuma.

Tapahtuman kasvettua nyt 2500 hengen koko perheen tapahtumaksi Suomen teologisen opiston resurssit eivät enää riitä sen järjestämiseen. Opiston kanssa syntyneen yhteisymmärryksen pohjalta New Wine -johtajisto aloitti puolitoista vuotta kestäneen huolellisen vaihtoehtojen kartoittamisen ja rukousprosessin kesätapahtuman jatkamiseksi vuodesta 2019 eteenpäin. Tämä johti yhdistyksen perustamiseen Helsingissä huhtikuussa 2018. Perustajajäseniksi tuli johtajiston jäseniä, puheenjohtajaksi valittiin Mika Kilkki ja hallituksen jäseniksi Suvi Kankkunen, Riina Matikainen, Antti Pesonen, Tapio Sätilä ja Jukka Jämsén.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet valitsee vuosikokous, ja he muodostavat Suomen New Winen toimivan johtajiston. Jäsenet ovat aktiivisesti mukana New Winen työssä Suomessa. Yhdistyksen kannatusjäseniksi ovat tervetulleita yhteisöt ja yksityishenkilöt, jotka jakavat New Winen arvot ja haluavat osoittaa tukensa verkoston näyn mukaiselle toiminnalle Suomessa. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen säännöt samoin kuin lomake yhdistyksen kannatusjäseneksi hakemiseksi ovat luettavissa kokonaisuudessaan newwine.fi-sivustolla.

Perustettua yhdistystä tarvitaan virallisten asioiden vastuulliseen ja läpinäkyvään hoitamiseen erityisesti verkoston järjestämissä tapahtumissa. New Wine -verkosto on kuitenkin laajempi kuin pelkkä perustettu yhdistys. Sen yhteys on edelleen avointa eri seurakunnille ja yhteisöille ilman tarvetta liittyä yhdistykseen.

Seuraava New Wine -kesätapahtuma järjestetään kuukauden päästä, 11.-15.7. Himoksella. Tervetuloa mukaan, uudet ja vanhat New Wine -kävijät!

11. kesäkuuta 2018

Suomen New Winen johtajisto